Makó

Súlyosbítást kért ügyész a pitvarosi büntetőperben


A két évvel ezelőtt – Léka János képviselő feljelentése alapján – indult ügyben tavaly decemberben tárgyalás megtartása nélkül a bíróság hozott egy végzést, melyben Sarkadi Péter jegyzőt, Radó Tibor polgármestert, Anderkó Attila alpolgármestert, és Dénes László képviselőt egyenként 625 ezer forint, Bertáné Kecskeméti Katalin és Harcsás Ferenc képviselőket pedig 450-450 ezer forint, továbbá valamennyi résztvevő esetében az eljárási költség megfizetésére kötelezte.

A vádlottak a Járásbíróságtól tárgyalás tartását, a végzésben kiszabott büntetési összeg mérséklését kérték.
A tárgyalás alkalmával a vádlottak nem kívánták a nyomozás során tett vallomásaikat kiegészíteni ezért a vallomásokat Lakatos Lajos Sándor bíró felolvasta. Ügyészi indítványra ismertetésre került Léka János képviselőnek a feljelentést tartalmazó vallomása és Csábi Jánosné képviselő tanúvallomása is.

Az üggyel kapcsolatban Radó Tibor, Pitvaros polgármestere kérte, hogy portálunkkor is kifejthesse, milyen körülmények vezettek ahhoz, hogy a képviselő-testület tagjai aláírásukkal láttak el egy a valóságban meg nem tartott testületi ülés jegyzőkönyvét. Az eljárás ugyanis ezért folyik ellenük.

“A majdnem négy órahosszat tartó tárgyaláson megtudtuk, a történet abból indult, hogy az Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros községek általános iskoláit közös intézménybe foglaló társulásból Ambrózfalva Község Önkormányzata 2011. májusában bejelentette a kilépési szándékát. A jogszabály ezt az intézmény átalakítást szigorú határidőhöz – adott év májusának utolsó munkanapjához – köti. A pitvarosi képviselő-testület nem tudott összeülni a kérdéses időben úgy, hogy a kilépési szándékot elfogadó határozat, valamint az ezt követő eljárási cselekmények a törvényes határidőn belül megtörténjenek, mivel többen is vidéken tartózkodtak, ezért a jegyző javaslatára telefonon megbeszélték a szükséges határozatok tartalmát és ezt úgy jegyzőkönyvezték, mintha a testületi ülés ténylegesen megtartásra került volna. Csábi Jánosnét a jegyző és a polgármester nem érték el telefonon, és ugyanezt állította Léka János is, bár utóbbi képviselő állítása az iratismertetés során kissé zavarosnak tűnt” – írta hírportálunknak küldött elektronikus levelében Radó Tibor. Pitvaros polgármestere így folytatta: “Ezt követően a bíróság ítéletet hirdetett, mely szerint Sarkadi Pétert, és Radó Tibort 200-200 ezer forint, Anderkó Attilát és Dénes Lászlót 150-150 ezer forint, Bertáné Kecskeméti Katalint és Harcsás Ferencet 100-100 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta és kötelezte őket eljárási költség fizetésére is. Az ítélet indokolásában Lakatos Lajos Sándor bíró ismertette a súlyosító körülményeket, nevezetesen, hogy a közokirat hamisítást az I-IV. rendű vádlottak hivatalos személyként és társtettességben követték el, valamint a közokirat hamisításban V. és VI. rendű vádlott pszichikai bűnsegédként működtek közre.

Enyhítő körülményként mutatott rá a bíró arra, hogy a vádlottak jóhiszeműen jártak el, méltányolandó cél érdekében, hiszen úgy ítélték meg, hogy az iskola zavartalan működéséhez szükséges jogszabályi feltételeket mindenképpen biztosítani kell, de tettük akkor is bűncselekménynek minősül. Az egyértelműen megállapításra került, hogy anyagi haszonszerzés célzata fel sem merült az ügy során, sőt éppen ellenkezőleg, az ambrózfalvi iskola nem maradt ellátás nélkül. Mérlegelésre került még a cselekmény elkövetése óta eltelt idő, és a vádlottak anyagi helyzete, az eltartottakról való gondoskodás is” – fejtette ki álláspontját Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.

A bíróság hétfői ítéletét a vádlottak elfogadták, az ügyész viszont három nap gondolkodási időt kért.

Mint azt a Szegedi Törvényszéktől megtudtuk, az ügyészség fellebbezést jelentett be valamennyi vádlott terhére, a kiszabott pénzbüntetés napi tételszámának (azaz a büntetés összegének) súlyosítása érdekében.

Az ügynek hat vádlottja van, akik közül a közokirat-hamisítás tetteseként polgármesteri, jegyzői, illetve ketten képviselő-testületi tagi minőségben jártak el, míg ketten – akik nem a képviselő-testület tagjai – bűnsegédi bűnrészesként követték el a bűncselekményt – pontosította az ítéletet dr. Horváth-Tóth Imola sajtótitkár.