Makó

Makói testületi ülés – online


9.00: Buzás Péter polgármester megnyitotta az ülést, a képviselők elfogadták az előzetes napirendi pontokat.

9.10.: Buzás Péter polgármesteri tájékoztatója a két ülés közt történtekről: A. S. A. szemétszállítási ügyéről elmondta, nagyon kedvező díjtételért viszik a szemetet, de a hulladékgazdálkodási törvény miatt a cég július 1-vel felmondta a szerződést, ugyanis a szolgáltatás veszteséges lett volna számára. A város 3 hónapos közbeszerzést írt ki, most pedig a véglegest. Az első nyertese július 1-től végzi a szolgáltatást szeptember végéig. A végleges győztese pedig októbertől, majd azt követően két évig végzi a szolgáltatást, majd a Dél-alföldi Regionális Hulladékszolgáltatóhoz csatlakozhat Makó. A fő cél: 2020-ra teljes szelektív gyűjtés valósuljon meg – utalt Mágori Józsefné tévéinterjújára. Hozzátette: a kormány szándéka, hogy megszűnjön a szemétdíj fizetés támogatandó – tette hozzá. Buzás elmondta: látott hulladékégetőt Franciaországban egykoron, de az akkor veszteséges volt. – Nekünk a bajunk a július 1-je utáni állapottal van. A hatályos törvények nem teszik lehetővé azt, hogy ugyanúgy működjék, mint jelenleg, ezért a kedvezmények miatt 35 milliós mínusz képződik egy év alatt. Részletezte az eddigi kedvezményeket. Majd hozzátette: ezek a kedvezmények járnak a makói polgároknak. Ezt a konszenzuson alapuló kedvezményrendszert meg kell őrizni – hangsúlyozta a polgármester. Ezért csoportosította át a testület rendkívüli ülésén a hiányzó 35 milliót a járdaépítési alapból. – Ismerje el a kormány, hogy bár a törvény az ország 95 százalékán jól működik, de ahol nem, mint Makón, térítse meg az okozott kárt – mondta. Helyeselte a kormány rezsicsökkentési lépéseit. 1,7 millióval kell támogatni a kéményseprést, mert önkormányzati cég csinálta kéményenként 2750 forintért, de ezt a törvény 2000-re maximálták. Ez évente 3 millió 400 ezres veszteséget jelent, ezt a házadóból állja a város.

Gyermekétkeztetésre is pályáztak, de csak fele létszámra nyertek pénzt, a hiányzó 3 milliót a városnak kellett állnia. Levelet kaptak valamelyik minisztériumtól, hogy a jelzőrendszeres szolgálat január elsejéig Makóé marad, ez újabb 3 milliót jelent. Mindezek összesen 50,8 millió forintba kerül. Miközben a házadóból 57 millió többletbevétel származik. Sánta Sándor polgármester elődjétől kérdezte, aki cikket írt a Makói Mozaikban, miért jó, ha úgy érvényesül a rezsicsökkentés, ha ugyanaz az ember fizeti ki csak házadóként?
Az Alföldvízhez való csatlakozással kapcsolatban utalt Mágori Józsefné tévényilatkozatára, mely szerint – mondta Buzás Péter – boldogok lehetünk, hogy az szolgáltathat a makói helyett. Buzás: jó a kormány törekvése, ha a rosszul működő, gagyi vízszolgáltatókat megszünteti, de nincs igazuk azoknak a politikusoknak, akik miatt nem lehetett megyei vízszolgáltatót létrehozni. 60 millió a vezetékadó, 15 millió a minisztériumi befizetés, plusz a rezsicsökkentés miatt a 100 milliós bevétel már nem a városhoz jönnek be a makói vízműtől. Lázár János államtitkár bejelentette, hogy a kormány célja, hogy megvalósítsa a meglévő Makovecz terveket: a makói könyvtárt, az északi elkerülőutat meg kell építeni és a makói fürdőt be kell fejezni. Ezen munkák előkészítése folyik, az ügyet Mágoriné is támogatja – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette: ahhoz, hogy ezek az idén elkezdődjenek dinamikusan folynak az előkészületek. A leader-források közül pályázott a város a Maros-part további fejlesztésére, a volt patyolat megújítására, hogy az a fiataloknak legyen kulturált szórakozási helye. A Marosmenti Mocorgók pedig a Petőfi parkban szeretnének futópályát. Ráadásul a fürdő miatt 81 szálláshellyel bővül a szálláshelyek száma. Buzás szerint a Makói Nyár porgramja a megszokott lesz, annak ellenére, hogy komoly pénzt kellett kivonni a kultúrából.

9. 52.: Baranyi Sándor képviselő: a helybéliek is látják, hogy a járdaprogramból a rezsicsökkentés miatt nem sok minden lesz.
Sánta Sándor képviselő: Baranyinak: Ez alatt a néhány hónap alatt játszódik le a szegények és egyéb rászorultak csatornázási kiadása. Ez fontosabb, mint a járdaépítés. Buzásnak: nem vagyok olyan kedvembe, hogy győzelmi tort üljek. Egyetértett Buzással, hogy Makó mindig veszít, pedig nyerhetne a jelenlegi átalakítások során. A rezsicsökkentés csak jóindulatú és segítőkész önkormányzatokkal lehetséges, ha nem, akkor az lesz, mint eddig Makón volt. Úgy vélte, hogy azt a 35 milliót, amivel a szemétkedvezményeket a város fenntartja, visszatéríti majd a kormány.
Buzás: Makó kisváros, ahol sok szolgáltatást saját cég végzett. Azaz sok olyan dolgot megcsináltunk, amit a kormány most megtett, hogy ne kelljen profitorientált vállalkozókkal végeztetni. Makón az adóforintokból pótolják a hiányzó összegeket amit a kormány a rezsicsökkentéssel kivesz. Buzás. szereptévesztésben van az országgyűlési képviselőnk. Nem az a dolga, hogy a kormány érdekeit képviselje Makón, hanem hogy Makóét a parlamentben! Nem azt várom hogy egy hét alatt intézze el ezeket – tette hozzá.

9,2 millió maradt még a házadó többletből.

Gál Sándor képviselő a vízmű ügyéről elmondta: a vízmű üzemvezetője 25 éve, így mélyen érintette a változás. A megyei vízműveket a rendszerváltás után szétlopták, Makón a testület döntött arról, hogy váljon ki a makói üzemegység, ezt én mondtam ki testületi felhatalmazással. Medgyesi Pál kollégát bízták meg, hogy állítsa talpra a céget.

 

 

Gál Sándor képviselő hosszan taglalta a vízműátalakítások történetét.

 

10.21.: Buzás: mi felajánlottuk Vásárhelynek, hogy legyen ott a megyei vízművállalat székhelye. Azt mondták, hogy elkötelezettek az Alföldvíznek. Ám olvastam az újságban, hogy eddig nem csatlakoztak hozzájuk. A cég igazgatói székhelye viszont – közölte Makó polgármestere – Vásárhelyen lesz.
10.48.: A testület egyhangúlag elfogadta a polgármesteri tájékoztatót. Buzás Péter rövid szünetet rendelt el.

11. 08.: Folytatódik a testületi ülés, a képviselők egyhangúlag elfogadták az alpolgármesteri tájékoztatót.

11.12.: Jelentősen csökkent az EDF-DÉMÁSZ makói ügyfélszolgálati irodája forgalma, az internetes és telefonos elérhetőségnek köszönhetően – adott szóbeli kiegészítést az írásos beszámolóhoz Anger Ottó önkormányzati kapcsolattartó, irodavezető. Buzás megjegyezte, neki egy óra átírás miatt hatszor kellett lemennie az ügyfélszolgálati irodába. Baranyi Sándor percekig nem veszik fel a telefont a hibabejelentőnél. Toldi János a közvilágítási izzócserére akár 8 napot is kell várni!

Toldi János: mekkora árbevételből végzik a javítást, melyet alvállalkozónak adnak ki. Kovács Sándor képviselő: tavaly tavasszal többször sem volt közvilágítás a Kossuth utcán, illetve más helyeken, ezt én és többen is bejelentettük, ennek ellenére csak 10 nap után javították meg. Van-e kapacitása a cégnek, hogy a lepusztult transzformátorházakat felújítsák?

Gál Sándor képviselő azt mondta, a városban és a határban otthagyott műemlékekként maradtak a lecserélt betonkarók maradványai, még a szocializmus korából, jelentős balesetveszélyt okozva.

Anger Ottó: a hibabejelentés során, ha jelentős számú fut be egyszerre irányítószám szerint szűrik a bejelentéseket. S tájékoztató hangzik el, hogy tudnak a hibáról, s elhárítása folyik. Közvilágítási hibaelhárítás, kevesebb mint két nap az idő, de van, hogy a 8 napot is eléri.

 

 

Anger Ottó válaszolt a felmerült kérdésekre.

 

Elhangzott: a transzformátorházak felújítása ütemezés alapján történik, a külterületi hálózatok egy része (a volt tsz-hálózatok) pedig magánkézben van. Buzás Péter azt kérte, a cég statisztika helyett a konkrét ügyeket is vegyék figyelembe az ügyfélszolgálati iroda leterheltségével kapcsolatban. Ugyanis az a tapasztalatuk, sokszor nagy a zsúfoltság. Baranyi Sándort kérte, hogy bizottságával szondázzák meg különböző időpontokban az ügyfélszolgálat leterheltségét. A testület megköszönte és elfogadta a tájékoztatót.

 

11. 38. A GDF SUEZ szolgáltatási tevékenységéről, különös tekintettel a lakossági ügyfélszolgálatra és kapcsolattartásra szóló beszámolóval kapcsolatban. Magyarné Dankó Teréz, a cég képviseletében elmondta: hamarosan elköltözik az ügyfélszolgálati iroda a régi városházáról. (Erről holnap részletesen beszámolunk – a szerk.)

Buzás: nem vettel részt a bizottsági ülésen, sőt úgy volt, hogy az ülésre sem jönnek el! Ha tényleg így volt, mi volt ennek az oka? Az a minimum, hogy ha befizetjük a gáz árát, megtiszteljenek bennünket. Magyarné Dankó Teréz elnézést kért, hogy nem tudtak eljönni a bizottsági ülésre.

 

 

A gázszolgáltató képviselője kemény kérdéseket kapott.

 

Buzás: azt hiszem, az ügyvezetőnek sem esik le az aranygyűrű az ujjáról, ha egyszer eljön és beköszön hozzánk. A város nem a szolgáltatót akarja cukkolni, sokszor segítettük a makóiak érdekében a céget. Buzás: a nyereség fejében jó lenne, ha a vezérigazgató is eljönne.

Kiss Imréné képviselő: egykor kiosztják a harminc sorszámot, kettőkor már nem lehet ilyet kapni. Kevés az egy ember az ügyfélszolgálati irodájukban! Tessenek személyesen tájékozódni a helyzetről! A makóiak többsége idős, nem fog telefonálni, vagy az internet elé ülni, hogy bejelentsen valamit. Gál Sándor szerint szerencsétlen helyen lesz az új ügyfélszolgálat a város szélén. Sánta Sándor képviselő dicsérte a szolgáltatót. Márton Imre képviselő: őt már nyitás negyed órával előtt elküldték, hogy elfogyott a napi sorszám. Télen a napi húsz fős ügyintézési kapacitás messzemenően kevés! Miért nem lehet a gázóra állást egy ideje papíroson leadni?

Siket István képviselő: arról volt szó, hogy a gázszolgáltató ügyfélszolgálatának a Tesco körnényékén keresnek helyet, ahogy az a bizottsági ülés elé került anyagban volt olvasható? Toldi János képviselő: a telefonos bejelentések időtartamát is rövidíteni kellene.

Kovács Sándor azt javasolta, hogy a DÉGÁZ iroda a buszpályaudvar melletti önkormányzati ingtalanba költözzön. Buzás: hogy mennyi ideig tartson az ügyfélszolgálat, azt a törvény szabja meg. Mormogni a szolgáltatás minősége miatt lehet.

Magyarné Dankó Teréz válaszában elmondta: idény lényegen kisebb az ügyfélforgalom, mint az előző években (Buzás vidáman közbeszúrta: feladták az emberek). Tavaly évközben óta két ember intézi az ügyeket, mindketten makóiak. Sok gond volt a helyben, papíroson leadott gázóra állásokkal, ezt ezért szüntették meg. A testület tudomásul vette a gázszolgáltató beszámolóját.


12.25.: A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámoló előtt kiderült, írtak egy cetlit, amin az szerepel: senki sem tud eljönni az ülésre, mert mindenki dolgozik. Bánfi Margit jegyző közölte: hívták az elnököt telefonon, de nem vette fel. Le is vették napirendről a tájékoztatót.
A román nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolón szóbeli kiegészítéseként Szűcs János Virgil elnök elmondta: szeretnék minél szélesebb körben megismertetni a románság kultúráját, nemzeti értékeit. Buzás mindkét kisebbségi önkormányzat működését támogatja a város, s a pályázataikat is támogatták. A testület tudomásul vette a tájékoztatót.

12.30.: Kissné Imrénét, névnapja alkalmából csokorral köszöntötte Buzás, majd ebédszünetet rendelt el. A testület délután 2-kor folytatja munkáját.

14.00.: A testület folytatja munkáját, a testület megszavazta a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását, a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítását, valamint az idei költségvetés módosításáról szóló rendeletet. Módosította a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási megállapodását, illetve az ENI alapító oklevelét, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum alapító okiratát, valamint az óvodák átszervezésével kapcsolatos döntését.


14.15.: 26 nyári diákmunkás két hónapig való foglalkoztatását is támogatta a testület. A Makói Ipari Park bővítéséhez is hozzájárult. Meghirdették az idei Pulitzer-díjat, diák- és ifjúsági kategóriában, 100-100 ezret és Pulitzer-szobrocskát kapnak a győztesek. Elfogadták a makói múzeum és könyvtár munkatervét, a helyi esélyegyenlőségi programot. Módosították a köztemető fenntartására kötött szerződést. Eddig 100 ezret, ettől kezdve 200 ezret fordítanak rá évente. Tovább működtetik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Ez 60 készülékkel az ENI keretében működik. Július 1-től az állam finanszírozta volna, de most azt kérték, hogy év végéig működtesse a város. Fél évre ez másfél millió forint kiadást jelent a városnak.

 

14.27.: Támogatja a város az ENI, a férfiak és nők kapcsolatát erősítő pályázatát. Pályázatot ír ki a város a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatói pályázatára. Mátó Erzsébet ugyanis úgy döntött, jövő április 1-től nyugdíjba vonul. Módosította a város a fürdőprojekt lebonyolítására kötött konzorciumi szerződést. Összevonta a fürdő és a tanuszoda területét, előkészítve a fürdő bővítését. Majd megszüntette a GDF SUEZ jelenlegi Széchenyi téri irodájának irodáját. Ötven százalékos bérleti díj kedvezményt szavaztak meg a Road Bt-nek, a Kállai kollégium építése miatti forgalomcsökkenés miatt. A testület ezt követően kérelmeket bírált el, ingatlan pályázatokat illetve lakás pályázatokat  egyéb kérelmeket bírált el. Valamint úgy döntött, a város csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez, valamint átadja a NIF Zrt-nek az északi elkerülő út város által kidolgoztatott terveit,

 

15.05.: Az interpellációk következnek: Toldi János: a Lesi városrészben élők nevében köszönte, azoknak akik a Vasút sor útalapjához hozzájárultak, annak leterítésében segédkeztek. Buzás Péter felhívta a jegyző és a műszaki iroda munkatársai figyelmét, hogy tájékoztassák a képviselőt a vonatkozó jogszabályokról. Kovács Sándor a csatornázással kapcsolatba szólt. Buzás meghívta a társulati ülésre, hogy arra hozza el a hibákkal kapcsolatos listáját. A tévéadásban nem lehet megoldani a csatornázás hibáit. Kovács Sándor kérte, hogy a köztéri padokat mielőbb helyezzék vissza, s szóvá tette, hogy a régi városházán törnek-zúznak a fiatalok. Buzás: legyen zárható a régi városháza hátsó kapuja is, s valaki figyelje is a környéket.  A padok nem kerülnek vissza, ahonnét elvitték, ugyanis a környéken élők örülnek, hogy megszűnt az éjszakai dorbázolás. A padok a főtér másik részére kerülnek majd vissza. Gál Sándor képviselő a buszközlekedéssel kapcsolatban szólt, azt tapasztalta, hogy a József Attila utcán ismét járnak a buszok. Sánta Sándor levelet kapott a Tulipán utcával kapcsolatban. Megkérte Fekete Tibort, a Makói Kommunális Szolgáltató Kft. vezetőjét, jelenjen meg az általa szervezendő utcai fórumon. Buzás Péter felhívta a figyelmét, hogy a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémákkal a kivitelezővel tartott szerdai megbeszélésekre menjen el. (Kiderült, hogy képviselői alapja felhasználásáról: a járdaépítésről van szó.) Gál Sándor is hozzászólt járda ügyben. Azt kérte, zárják le a vitát, azzal.hogy most nincs pénze rá az önkormányzatnak. Buzás ezzel egyetértett.

15.41.: Buzás Péter bezárta a nyílt ülést, a testület rövid szünet után zárt ajtók mögött folytatja a munkáját.