Hírek

Stenger-díjas makói Kerisek


A tanulmányi munka mellett megköszöntjük a tanulók közösségi munkáját, tanulmányi és sportversenyen elért eredményeiket, nyelvvizsga eredményeket, pályázatokban való részvételt, sőt kiemeljük azokat a diákokat is, akik a tanév során nem hiányoztak.
A kuratórium Stenger Gizi néni végrendeletének szellemében Stenger Gizella-díjat adományozott Makó Evelyn 11.A osztályos tanulónak a kick boksz sportágban országos és nemzetközi versenyeken elért kimagasló eredményeiért, közösségi munkájáért, az iskolai rendezvényeken való szerepléséért.
Ugyancsak Stenger Gizella-díjat kapott Bakacsi Vivien 13. A osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, az iskolai rendezvényeken való szerepléséért és a pénzügyi-számviteli ügyintéző OSZTV-én elért eredményéért: a legjobb “pénzügyes” címért, illetve 3 vizsgatárgyi felmentéséért.

A kuratórium Návay-díjjal jutalmazta Kieta Bettina 11. A osztályos tanuló munkáját. A rangos díjat Bettina 9. osztálytól nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért és az iskolai rendezvényeken való szerepléséért nyerte el.

Az alapítványnak lehetősége van Stenger Gizella-díjjal megköszönni annak a pedagógusnak a munkáját, aki évek óta kimagasló pedagógiai munkával segíti az iskola színvonalas nevelő és oktató tevékenységét. Ebben a tanévben Szabó István Jánosné pedagógusnak köszönte meg az alapítvány a Stenger Gizella-díj adományozásával lelkiismeretes és példamutató tevékenységét.

Kincses Tímea