Hírek

Igazolási kérelemmel elkerülhető a bírság


Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózók esetén a késedelem igazolására vonatkozó igazolási kérelmek szabályozását az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tartalmazza.

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül köteles az adóbevallását a hivatalhoz eljuttatni. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

Igazolási kérelem benyújtása esetén a mulasztás kimentése érdekében hitelt érdemlően (dokumentumokkal) szükséges igazolni az adózó önhibáján kívüli akadályoztatását, az akadályoztatás időtartamát.

Az adóhivatal az igazolási kérelmeket és az adózó által mellékelt dokumentumokban foglaltakat megvizsgálja és a rendelkezésére álló körülmények, adatok, információk mérlegelését követően dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

KH