Hírek

Cukorkaeső a földeáki rózsalakodalomban – rengeteg fotóval!

Korom András – Földeák
1996-ban élesztette újjá a földeáki képviselő-testület azt a régi rózsalakodalmi hagyományt, melynek ma is részesei lehettek a községben élők és az idelátogatók. A községházán délelőtt ünnepi testületi ülést, míg a művelődési házban az elszármazottak találkozóját rendezték meg délelőtt, ahol óriási, az egész falat betöltő családfát is avattak.
A nap legtöbbek által várt eseménye azonban a rózsalakodalmi menet és a szertartás volt. Most két szimbolikus pár, Mészáros Ádámot és Molnár Zsófiát, illetve Kurunczi Bálintot és Búza Ildikót, valamint az örömszülőket és a násznépet vezette végig az érdeklődők sorfala között Szabó József vőfély a katolikus templomig, s a menet előtt végig szórták a szertartásnak nevet adó rózsaszirmokat is kis nyoszolyólányok.
A templom előtt Katona Pál esperes, plébános, valamint Wass Imre polgármester szóltak az összegyűltekhez, majd a párok megkoszorúzták Oltványi Pál, a falu egykori jótevője szobrát, emléktábláját.
A templomban folytatódó szertartás során a párok ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy majdan vállalják a házassághoz kapcsolódó erényeket, Katona Pál pedig hangsúlyozta, örül annak, hogy ezt a fiatalok nevelését célzó szertartást a helyi önkormányzat 1996-ban újjáélesztette, majd megáldotta a párokat.

Katona Pál esperes áldotta meg a párokat.


A rózsalakodalom egyik fénypontja mindenki számára az volt, amikor a templomból kijövő párok cukorkaesőt zúdítottak a lakodalom közönségére. Kicsik, nagyok vettették magukat az égből hulló cukorkák után, a legidősebbek közül olyan is akadt, aki még az őt akadályozó botját is elhajította nagy örömében.
A nap különféle zenés és táncos programokkal folytatódik, lapzártánk után Szandi lép fel, míg vasárnap horgászverseny, ünnepi szentmise és zarándoklat,majd délután a földeáki színkör előadása, várja az érdeklődőket, de fellépnek a helyi óvodások, lesznek tánc- citerazenekar és népdalköri bemutatók. Hétfőn horgászverseny és foci zárja a rendezvénysorozatot.

A falunap képei: