Makó

Bíró András vers- és prózamondó versenyA versenyre egy szabadon választott lehetőleg – Bíró András verssel, prózával – illetve egy 20. századi vagy kortárs magyar szerző versével vagy prózájával, vagy annak egy részletével lehet jelentkezni.
A szervezők azt kérik, hogy az elmondásra kiválasztott mű időtartama ne haladja meg az öt percet

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
Időpont: 2013. május 16., csütörtök 14 óra
Jelentkezési határidő: 2013. május 14. – ig.