A testület az egyebek közt dönt arról is, hogy 1 millió forintos költséggel elköltöztetik-e a régi megyeházából a városi könyvtár épületébe a gyermekkönyvtárat.

9.06.:  Az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló polgármesteri tájékoztatóval kezdődik meg meg az ülés. De Buzás Péter előtte javasolta: sürgősséggel tűzték napirendre többek közt a Gyógyfürdőfejlesztési kft. beszámolóját és a fürdővel kapcsolatos cégek összevonásával kapcsolatos tájékoztatót. Márton Imre napirendi javaslata: miután most kapták meg az anyagot, ezért ne most tárgyalják. Elfogadták a naprendet.

9.12.: Buzás Péter polgármester a viziközmű törvény a húsz éve létező Makó-Térségi Víziközmű Kft. végét jelenti. Ez a város egyetlen olyan cége, mely teljesen rendben van. Nem tudja, hogy ezután mennyivel emelkednek majd a vízdíjak. Vázolta a szentesiekkel, mórahalmiakkal, kistelekiekkel, sándorfalviakkal a közös víziközmű vállalat létesítéséről folyt tárgyalásokat, azok Makóba való beolvadásával. Kistelek, Sándorfalva azonban visszalépett, így 135 ezer lakosságot láthatnának el, ezzel viszont nem kapnak működési engedélyt, így a békéscsabai szolgáltatóval kényszerülnek tárgyalni. “Azaz nem mi diktálunk, nekünk diktálják majd a feltételeket, ezzel elvesztettük a saját cégünket.”  – mondta. Hulladékszállítás, talán lesz szolgáltatónk júliusban is. – tette hozzá, s vázolta a helyzetet és a város által tett eddigi lépéseket. 3 hónapra próbaszolgáltatót keres a város először, majd állandót is keresnek.

Buzás Péter a víz és a szemétszállítás ügyben sem derűlátó.

9.23.: A csatornázással kapcsolatban elmondta: zömmel negatív véleményekkel találkozik. DE van olyan is, aki elégedtet a munkákkal. A legdurvább panasz, az Új utcában egy vállalkozó fél évig nem tudta működtetni a boltját, mert fel volt dúrva előtte az út, nem tudtak a vevők megállni. Olyan ról is hallott, hogy a kivitelező korrekten és gyorsan csinálta meg a bekötést. Sár után por lesz, csak az idei évet kell kibírni. Kérte, segítsenek az idősebbek, hogy a fiatalok jobban kibírják a mostani káoszt. A kivitelezőnek a csatornázás előtti állapotot kell helyreállítania mindenütt. Ha kért okoz a kivitelező, akkor azt most kell helyreállítania! Jó hírként jelentette be: a Givaudan fokozatosan bővíti a létszámát, a törör is fejleszt, kétszer akkorára bővíti a kebabgyárat a mostani 80-as létszámot is megduplázzák. A hulladéktörvény nem teszi lehetőség a jelenlegi kedvezmények továbbvitelét.

9.36.: Toldi János képviselő: Van-e remény a Makó és Térségi Víziközmű kft. megmaradása érdekében. MI a helyzet a hulladékszállítás A.S.A. által emlegetett 20 milliós pluszköltségével?  A csatornázás ellenére Makó meghirdeti a Virágos Makóért versenyt. Mi a helyzet a Polner Eörssel folytatott a járási hivatallal kapcsolatos tárgyalásokkal? Márta Imre képviselő: Ha az M5-ről jövünk levefelé, Makó nevét táblán nem látjuk.

Kovács Sándor képviselő.a hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, ha vonalkóddal ellátott minden kuka, akkor ha valaki egyszer teszi azt ki, ne havi négy ürítést kelljen fizetnie. Szertné, ha a városházát városházának használnák továbbra is.

Buzás Péter: a makói testületi ülésen nem a nagypolitikai acsarkodásának kellene visszaköszönni. Kovács Sándor képviselő úr helyszínt tévesztett, szemét ügyben nem a makói testület dönt. Ezt a kérdést Fidesz taggyűlésen kellene megbeszélni Mágoriné Andreával. A szárnyépületbe való költözéssel 10-15 milliót takarítunk meg, Ez hat ember bére. Mondjátok meg, kt küldjünk még el a polgármesteri hivatalból? – kérdezte. Hozzátette: érti, hogy azt szeretnék, hogy ideköltözzön a kormányhivatal. Majd sorolta az államosítások során történteket. A makói vízműből idén származó 85 milliós bevétel jövőre ár nem lesz – mondta. A Polner Eörssel folytatott tárgyalások során mindvégig pozitív hozzállást tapasztalt, ahogy a megyei kormányhivatal más vezetőivel is. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azonban nem ment bele a tervezett ingatlancserékbe.

Sánta Sándor képviselő senki sem vonja kétségbe, hogy a meglévő intézményekért a polgármester mindent megtesz. Ám amikor a kormányt hibáztatja, sok mindent elfelejt, így az önkormányzati adósságszolgáltatot is, mely felét átvállalta a kormány. A fürdőberuházás költségeit is felemlegette.

Sánta Sándor azt kérte, hogy a polgármester ne az országos politikával foglalkozzék a testületi ülésen.

Buzás Péter: az adósságkonszolidáció azt jelenti 20 évre oszlik el Makó adóssága, ez évi 125 milliót jelent a városnak. A fürdőről szólva elmondta, annak építéséről a makói testület még a válság előtt döntött. Tényleg 170 milliót kell beletenni, de a régi fürdőbe 135 milliót kellene. Ráadásul a turizmus kitörési pont, s tavaly 461 millióval több pénze volt a városnak, mint most!

10.16.: A testület elfogadta a polgármesteri tájékoztatót 1 tartózkodással, 10 igen szavazattal. Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatójával kapcsolatban Toldi János elmondta Fürjes már Békés megyei a Kárpátokból származó kvarc vizet iszik. Marosvári Attila alpolgármester hangsúlyozta, az ivővízfejlesztési programból visszaténcolni nem lehet, az említett Arad megyéből származó vízbetáplálás Makón nem lehet alternatíva. A testület elfogadta a beszámolót.

10.21.: Beszámoló a városi rendőrkapitány helyi közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről, különös figyelemmel a térfigyelő kamerák működésének tapasztalataira című napirend során Buzás elmondta, régen nagyon sok volt a határban a fokhagyma “gyorstermelés”. Évek óta lényegesen jobb Makó közbiztonsága mint Nyugat-Európában, jegyzőasszonnyal ezt Hollandiában magunk is megtapasztaltuk. Makó az ország kamerával legjobban ellátott települései közé tartozik, ez látszik bűnmegelőzésen. Palicz András városi rendőrkapitány, minden bűncselekmény típus csökkent, csak Kisteleken jobb a helyzet, csak a fiatalom által elkövetett garázdaság nőtt. A rendőrségnél teljes a létszom, kiforrott csapat dolgozik. A közlekedési balesete is jelentősen csökkententek, tavaly 200-ról 70 alá csökkent a balesetek száma a 17 településen. A térfigyelő kamerák működése is közrejátszik abban, hogy csökkent a bűnözés a városban. 40-szer jelezte keérkpárlopás, garázdaságot tavaly.

A térfigyelők élő képei a makói kapitányságon.

Lukács János megyei rendőr-főkepitány megköszönte a város segítségét, s hangsúlyozta: a rendőrség van a polgárokért, nem a polgárok a rendőrségért. Nincsenek kis és nagy ügyek, minden ügy fontos a rendőrség számára. A határrendészet munkájáról szólva elmondta, állnak a vártán.

Márton Imre képviselő: 182 rendszámot vettek el, mi az oka? Milyen gyorsan javítják meg a meghibásodott kamerákat? Milyen tapasztalataik vannal a csellengő fiatalokkal kapcsolatban?  Palicz András: a német, sárga rendszámot veszik el nálunk, ugyanis azzal nem közlekedhetnek Magyarországon, csak 10 százalék amikor magyar rendszámot kell elvenni. A kamerákat pillanatok alatt megjavítják, az interneten keresztül. Volt, hogy maga vitte vissza az iskolába a Matróz előtt csellengő diákot. A Galamb iskolába járók szoktak betegek lenni, az italmérő helyiségekben.

Toldi János képviselő: gyulai példát hozott a kerékpáros jelzésekre. Szeretné az ilyet Makón is látni. Marosvári Attila alpolgármester: érzékelhető a rendőrök jelenléte a városban. A köznyugalom biztosítása érdekében azonban van még tennivaló. Javasolta, hogy gyalogos járőrök menjenek a hét végén, pénteken, szombaton hajnali 4-ig a főtér környékére, a Hunyadi tömbbelsőbe, a Rádai lakótelepi szórakozóhely közelébe ahol a fiatalok éjszakéntként összegyűlnek, amerre vonulnak, garázdálkodnak, bandázva őrjöngenek.

Kovács Sándor képviselő kérte, hogy figyeljenek a Kálvária utcai motorkerékpár gyorsulási versenyekre.

Kiss Imréné képviselő: a 93 kamera nagyon sokat segít a bűnmegelőzésben. Megdícsérte a rendőrség munkáját.

Sánta Sándor képviselő: úgy érzi, a rendőrség valóban polgárbarátként működik.

Palicz András városi rendőrkapitány és Lukács János megyei rendőr-főkapitány válaszai, illetve Buzár Péter összefoglalója után, melyekből kiderült, a felszólalók nyitott kapukat döngettek, a testület elfogadta a beszámolót, s megköszönte a rendőrség köz érdekében végzett munkáját.

11.01.: Kovács László, a helyi polgárőrség elnöke számol be a szervezet műlködéséről. Hangsúlyozta, várják soraik közé az önként jelentkezőket. Molnár László képviselő kérte, figyeljenek a közrendre, főleg a hét végén. Maga is felajánlotta, hogy pártolóként, elmegy velük járőrözni. Kiss Imréné képviselő azt kérte, hogy Újváros egyetlen játszóterének ronglását akadályozzák meg, hétközben is itt gyülekeznek a fiatalok, akik már szétrúgták a kerítést is. Buzás Péter a szülőket kérte, hogy figyeljenek gyermekeikre, érdekelje őket, hol vannak azok hajnali 2-kor. Buzás Péter: ha támogatjuk a polgárőröket, akkor szeretnénk is beleszólni a munkájukba.

A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a beszámolót, majd Buzás Péter rövid szünetet rendelt el.

11.32.: A testület vita és hozzászólás nélkül fogadta el a város jövő évi költségvetési koncepcióját, majd a tavalyi költségvetés módosítását is.

A testület megszavazta, hogy a szippantást továbbra is a Makói-Víziközmű Kft. végezze, s módosította a helyi vagyonrendeletet. Értékesített egy kompaktort és egy szippantókocsit, ezt is jóváhagyták. Az eddigi 8 helyet 7 védőnői körzet működhet – döntött a testület. Engedélyezték az ENI részére a bérbeadási tevékenységet. A régi városházából a város a könyvtárba szeretné költöztetni a gyermekkönyvtár, a könyvtár 1 millióba kerülő átalakításával ezt lehetővé válik. Így megtakarítják a régi városházában ma fizetendő rezsi költségét. Toldi János képviselő felhívta a figyelmet, hogy a könyvtár belső kertjének lefedése is bővítési lehetőséget jelent. Kiderült, a város másfél éve nem nyert kormányzati pályázaton. A testület elfogadta a költöztetést. A város együttműködési megállapodást kötött a Vasutas Sportegyesülettel, akik idén is sakkversenyt tartanak. A város biztosítja a verseny időtartalmára a Koronát. A lombkoronasétány működtetését a Makói Kommunális Nonprofit Kft-re ruházták.

A testület a továbbiakban döntött arról, hogy átadja a Kálvin téri iskola energetikai átalakítási terveit a református egyháznak. Majd különféle ingatlan ügyekben döntött. Majd hozzájárult, hogy emléktábla örökítse meg dr. Nikelszky Jenő, a város 1922-1939 közti polgármestere emlékét a régi városháza oldalszárnyának falán.

12.07.: A testület elfogadta a megyei területfejlesztési koncepciót, majd döntött arról, hogy támogatja a másél millió forintos költséget jelentő VI. Natura Marosmenti Művésztelep idei megrendezését. Majd elfogadták az kötvényügyekkel kapcsolatos tájékoztatót.

12.12.: Az interpellációk során Kovács Sándor kérdezte, mikor fejezik be a Makovecz tér rendezését, s mikor indulnak a szökőkutak. Buzás, május elsején szoktak indulni.Fekete Tibor, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. vezetője elmondta: a Makovecz téren az új világítást szerelik, majd folytatják a térburkolást, a munkálatokkal a tervek szerint május 30-ra készülnek el. A szökőkutakat május 1-gyel üzemelik be.

Kiss Imréné képviselő a Nagycsillag utcai lakók kérést tolmácsolta, ők sérelmezték az egyik ott lévő ingatlanban a buszok tárolását. Vanugyanis neki telephelye. De csak tízet tárol ott. Azt is kérdezte, mikor indul a járdaprogram? Mikor töltik fel a Fuvola utcát, ami esős időben járhatatlan.

Buzás megvizsgáljuk a busz ügyét, azokat az ipari parkban kellene tárolni, nem Újvároson. A Fuvola utca feltöltéséről elhagzott, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ma kezdte a gréderezést, a Fuvola utvcára is az elején sor kerül. A járdaépítési program kidolgozása még zajlik. Buzás Péter úgy gondolta, hogy a szennyvízhálózat építése miatt a program a következő évre is átnyúlik.

12.27.: Buzás Péter lezárta a képviselő-testület ülésének nyílvános részét. Az ülést zárt ülésen folytatják.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest