Hírek

Már igényelhetők a mezőgazdasági támogatások


A területhez kötődő támogatási igényeket 2009 óta kizárólag elektronikus felületen, azaz az interneten segítségével lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A szankciómentes benyújtás határideje május 15-e, ezt követően június 9-ig szankció alkalmazása mellett még benyújtható a kérelem. Támogatást kaphat minden termelő, aki június 9-i határnappal jogszerű földhasználatot tud igazolni és legalább 1 ha támogatható területtel rendelkezik, de 0,3 ha szőlő, vagy gyümölcs ültetvény után is igényelhető. A parcellák méretének el kell érni a 0,25 ha-t.

Az elektronikus kitöltést a termelő saját maga is elvégezheti, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus belépéssel, illetve az MVH-tól kapott regisztrációs számmal. A kérelem beadásában segítséget nyújt a CSMKH Földművelésügyi Igazgatósága (Szeged, Kossuth L. sgt. 17.) illetve a falugazdász hálózat, amely szervezet már a járási hivatalokhoz tartozik. Így az igénylés benyújtásához minden településen van segítség: telefonon történt időpont egyeztetés után vagy az ottani falugazdász, vagy a kamarai tanácsadó áll a gazdák rendelkezésére.

Az egységes támogatás keretébe a területalapú támogatás mellett még további 24 jogcímre lehet támogatást, vagy kifizetési kérelmet benyújtani (KAT, AKG, Natura 2000, erdőtelepítési támogatások, biztosítás díj támogatás, kárenyhítésbe való bejelentkezés, stb.).

Nagyon fontos támogatási feltétel, hogy területalapú (SAPS), agrár-környezetgazdálkodási (EMVA-AKG), kedvezőtlen adottságú területekre járó (KAT), illetve Natura 2000 gyepekre szóló kérelmeknél a területek földhasználati jogviszonya rendezett legyen. Éppen ezért azt javasolják a szakemberek, hogy a kitöltéssel kapcsolatban minél korábban keressék fel az ügyintézőket a gazdák, hogy maradjon elég idő a szankciómentes pontosítására, a hiányzó adatok pótlására.

Az elmúlt évben megváltozott a természeti károk támogatása. Az Országgyűlés megalkotta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényt, mely a korábban alkalmazott, és a termelők számára jól ismert kárenyhítési támogatás továbbfejlesztett változatából, illetve egy biztosítási díj támogatásból áll. A kis-, és középvállalkozások kötelezően vesznek benne rész, amennyiben a szántójuk a 10 ha-t, vagy a szántóföldi zöldség az 5 ha-t, vagy az ültetvény az 1 ha-t eléri. Az ennél kisebb területet használó termelők önként csatlakozhatnak a rendszerhez.

A támogatás igénylése az egységes területalapú támogatás felületén lehetséges, illetve itt lehet önkéntesen csatlakozni is a rendszerhez. Amennyiben a termelő természeti kárt szenved, a káreseményt követő 15 napon belül be kell jelentenie a CSMKH Földművelésügyi Igazgatóságánál (falugazdászokon keresztül is lehetséges). Fontos tudni, hogy bejelentés nélkül kárenyhítő juttatásban nem részesülhet a termelő az őszi elszámolás folyamán. A kockázatkezelési rendszerben résztvevők hozzájárulást fizetnek. Ennek összege szántó esetében 1000 Ft/ha, ültetvények és szántóföldi zöldségnél pedig 3000 Ft/ha amelyet átutalással, az MVH által megadott számlaszámra kell megfizetni, szeptember 15-ig. Az idei kárenyhítési támogatás kifizetését az MVH márciusban megkezdte.

A kockázatkezelési rendszer másik része a biztosítási díj támogatása, mely kereskedelmi biztosítóval kötött szerződés alapján fizetendő díj 65 %-a lehet maximálisan, de 2013-ban az országosan rendelkezésre álló összeg nagysága 10,2 millió euro. A biztosítási díj támogatás iránti igényt szintén az egységes területalapú támogatás beadásakor kell jelezni az MVH-nál, ennek a későbbi bejelentésére nincs lehetőség.
További információk kérhetők telefonon, Szegeden: 62/680-785, 62/680-781, 62/680-779, 30/3494886, 30/3701648 –as számokon, illetve a helyi falugazdásznál.

Csongrád Megyei Kormányhivatal