Makó

Makón drágult a szociális ebéd


Makó Híradó
Módosította legutóbbi ülésén a makói képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét. Az új térítési díj kiszámításakor bekalkulálták az élelmiszer és üzemanyagárak, illetve energiaköltségek növekedését valamint bérkompenzációt és bérminimumok emelkedését is.

A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségén felül az étkezéssel kapcsolatosan felmerült költségeket (rezsi + szállítás + munkabér) és az általános forgalmi adót is
tartalmazza. Az intézményi térítési díjat egy-egy ellátási napra kell megállapítani. Korábban a képviselő-testület azok esetében, akiknek az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a mindenkori nyugdíj minimum 150 %-át azaz 42 ezer 750 forintot, az intézményi térítési díjat a kedvezőbben állapították meg. Az emelés épp úgy 10 %, mint a teljes árú intézményi térítési díjának növekedése. Makón 181-en kapnak szociális ebédet közülük 13-an kapják azt kedvezményesen.

Kukázó a Szegedi úti üzletsor mögött. Jellemzően nem élelemre költik az így szerzett pénzt. (Fotó: Makó Híradó)

A város az idősek klubjában valót tartózkodásért fizetendő térítési díjat továbbra is minimális összegben határozta meg, a klub jobb kihasználtságának érdekében.
Az időskorúak gondozóházában napi és havi intézményi térítési díjat határoztak meg.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj a szociális törvény alapján nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének étkeztetés esetén 30%-át, házi segítségnyújtás esetén 25%-át, házi segítségnyújtás mellett biztosított étkezés esetén 30%-át, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2%-át, nappali ellátás esetén a 15%-át, a nappali ellátás és ott étkezés 30%-át, az időskorúak gondozóháza esetén 60%-át.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának alakulása. (Forrás: makói polgármesteri hivatal)

 

A módosított helyi rendelet szerint a hónap elejétől akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg: a szociális ebéd adagonként 330 forintba kerül. Akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 % -át meghaladja annak az ebéd ára adagonként 550 forint. Az ebéd házhoz szállításának költsége naponta 55 forint. Házi segítségnyújtás díja óránként 650 forint, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás naponta és készülékenként 100 forint, a nappali ellátást nyújtó intézmény, azaz az idősek klubjában tartózkodás díja maradt naponta 20 Ft, az ebéd fejenként és naponta 550 Ft. Az időskorúak gondozóháza napidíja 2 ezer 758 forint, az időskorúak gondozóháza havi díja az eddigi 80 ezer 672 forintról csekély mértékben, 82 ezer 740 forintra emelkedett.