Makó

Általános iskolai beíratás: április 8-9-én


Makó Híradó

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükség van: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (azaz a lakcímkártyára), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolásra (eredeti példányban), valamint a szülő saját személyazonosító igazolványára.
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező felvételt biztosító általános iskola körzetének meghatározása és közzététele idén a kormányhivatal feladata. A körzeteket a jogszabályban előírt módon a hivatal február végéig meghatározta és tájékoztatta erről a települési önkormányzatokat, az általános iskolákat, a tankerületeket valamint a járási hivatalokat.
A szülőt a szabad intézményválasztás joga továbbra is megilleti. Ennek értelmében szabadon megválaszthatja azt a nevelési-oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel. Ugyanakkor a köznevelési törvény alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye,  – ennek hiányában tartózkodási helye – a körzetében van.
A felvételi körzetekkel és az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján található.