Korom András-Kiszombor
Adóalany lett Kiszomboron a makói Rieger Mihály fia egy romos épület miatt. A kiszombori képviselő testület által tavaly megszavazott 8 ezer forintos települési hozzájárulást ugyanis, bár nem laknak a községben, rá is kivetették.
– Egy romos ház után kellene fizetnünk, ami a fiamé, aki itt lakik velem Makón, s miután gyermekkorában elütötte egy autó, 67 százalékos rokkantsági nyugdíjas, így 30 ezer forint a havi jövedelme. Én pedig 76 éves és nyugdíjas vagyok, így óriási terhet ró ránk az az összeg – mondta hírportálunknak Rieger Mihály. Hozzátette: már kérték a kiszombori önkormányzattól, hogy mérsékeljék a fizetendő összeget, de kérésüket elutasították. Panasza már a megyei kormányhivatalt is megjárta, ám onnét – hatáskör hiányára hivatkozva – a kiszombori jegyzőhöz irányították.
– Csak teher nekünk ez a ház, sosem laktunk ott, s különben is eladhatatlan – mondta a panaszos.
Hírportálunk megkereste a kiszombori önkormányzatot, arra kíváncsian, mit tehet aki hasonló cipőben jár.
Szegvári Ernőné polgármester válaszából megtudtuk: a konkrét üggyel kapcsolatban az adótitok miatt nem adhat ki információt. Az azonban kiderült: a a kistelepülésen tavaly július 1-jétől vezették be a magánszemélyek kommunális adóját, amely évente 8 ezer forint. Ezt az adót félévenként két egyenlő részletben, március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell befizetnie annak, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdon-, vagy vagyoni értékű jogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője. Jelen esetben az adó alanya az, aki 2012. július 1-jén az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője. Nem kell adót fizetni azonban a telkek, a nem lakás céljára bejegyzett ingatlanok, illetve a vezetékes vízzel nem rendelkező külterületi ingatlanok után. Mentesül a kommunális adófizetési kötelezettsége alól – de csak egy adótárgy vonatkozásában – az, aki időskorúak járadékában részesül.
Az adótartozás méltányossági alapon történő felülvizsgálatához az adózónak kérelmet kell benyújtania a kiszombori jegyzőhöz. Az ilyen kérelmeknél megvizsgálják, hogy az adó megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti-e. Fizetési halasztás és részletfizetés (együttesen fizetési könnyítés) az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. Fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség nem róható fel a kérelmezőnek, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá ha átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Fizetési könnyítés nem engedélyezhető a beszedett helyi adóra – részletezte a helyi adórendeletet Szegvári Ernőné, a község polgármestere.
Azaz a fentiek alapján Riegler Mihály fia, a kiszombori jegyzőnél kérelmezheti írásban az adótartozás méltányossági alapon történő felülvizsgálatát.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest