Az egyszerűsített bevallást a magánszemély akkor választhatja, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től szerzett bevallási kötelezettség alá eső bevételt, melyből a kifizető (munkáltató) az adót/adóelőleget levonta.

A fenti feltételen túl egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehető például, ha ingatlan átruházásából származott bevallásköteles jövedelem (akkor is, ha adókiegyenlítést kíván figyelembe venni az adózó); ingó vagyontárgy értékesítéséből származott bevallásköteles jövedelem; vagyoni értékű jog átruházásából származott bevallásköteles jövedelem (pl. haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat stb.);  termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallásköteles jövedelem; az adóévben egyszerűsített foglalkoztatás révén is származott bevétel; mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz az adózó; az összevont adóalapot csökkentő családi kedvezményt érvényesít a magánszemély; visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerződés megszüntetése miatt); túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni az adózó.

Az egyszerűsített bevallás választásának feltétele az adózó belföldi címének közlése. A 1253NY jelű nyilatkozat főlapján külföldi cím, valamint elektronikus levélcím (e-mail cím) szerepeltetése nem lehetséges.

2013. február. 15.: A magánszemély – a szükséges feltételek teljesítése esetén – ezen időpontig nyilatkozhat az egyszerűsített bevallás választásáról (1253NY)

2013. április 30.: Az egyszerűsített bevallást választó adózók részére az adóhivatal kiküldi a bevallást (1253E).

2013. május 21.: Bevallási határidő a magánszemélyek részére amennyiben az egyszerűsített bevallást az adózó javította, akkor a javított bevallás visszaküldése az adóhivatalhoz (1253E),

Időpontváltozás: a május 20-i bevallási határidő ünnepnapra esik, ezért a legközelebbi munkanap, azaz  május 21.-e a bevallás benyújtásának határideje.

Benyújtási lehetőségek: elektronikus úton, papíralapon, postai úton, személyesen az ügyfélszolgálatokon.

KH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest