Makó

Megalakult a járási helyi védelmi bizottság


A grémium elnökhelyettese Balogh Róbert, a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője, szavazattal bíró tagjai az állami hatósági szervek képviselői, továbbá a rendőrség, valamint a kiszombori és a nagylaki határállomások rendészeti vezetői. Az alakuló ülésen – amelyen a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Balázs Gábor tűzoltó alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője képviselte – a jelen lévő polgármesterek úgy határoztak, hogy a lehetőséggel élve tanácskozási joggal valamennyien részt vesznek majd a bizottság tanácskozásain.
Az ülésen Versegi László, az Ativizig szakaszmérnöke a térség vízügyi helyzetét értékelve kitért a folyók medrének telítettségére és a vízgyűjtőkön hóként jelenlévő víz mennyiségére is.
A bizottság tagjai elfogadták a szervezeti és működési rendet, amelyet jóváhagyásra megküldenek a Csongrád Megyei Védelmi Bizottságot vezető B. Nagy László kormánymegbízottnak.
MH-Katasztrófavédelem