Makó

Törvényes, de nem elegáns


Törvényes megoldást választott a makói önkormányzat, amikor a makói polgárok közösségének érdekeit szem előtt tartva szigorúan leellenőrizte, hogy az általa térítésmentesen átadott ingatlan megfelelő helyiségeit foglalta-e el a Makói Járási Hivatal. Ha nem ellenőrzött volna, talán hosszú évekig nem tűnik fel senkinek, hogy a járási hivatal vezetője nem a város és a kormányhivatal által kötött szerződéssel a kezében, az abban szereplő térképet bogarászva irányította a költözést, hanem a makóiak és a környékbeliek érdekeit tartva szem előtt arra törekedett, hogy január 2-tól zökkenőmentesen működjön az okmányiroda, a szociális- illetve a gyámiroda.
Mondom, törvényesen járt el a makói önkormányzat – de csöppet sem elegánsan. Hiszen, ahogy azt hatóságként megszokta, épp olyan felszólító levelet írt egy vele egyenrangú hivatalnak, mint amilyet a helybélieknek szokott, ha azok mondjuk engedély nélkül tárolnak építési törmeléket az árokparton.
Mennyivel elegánsabb megoldást lett volna – a színészlegenda Páger Antal, Mályusz Elemér történész, Pulitzer József, Diósszilágyi Sámuel orvosprofesszor, Galamb József vagy éppen Erdei Ferenc szülővárosának -, ha felszólítás helyett barátságos hangvételűbb levelet küldenek át a polgármesteri hivatalból a járási hivatalba. Amiben aztán beleírhatták volna: a bejáráskor azt tapasztalták, hogy a járási hivatal olyan irodahelyiséget is elfoglalt, mely ugyan nem szerepel a megállapodásban, de ha már szükségük van rá, azt makói önkormányzat – ha igénylik – szintén térítésmentesen átadja számukra. Addig pedig használják csak nyugodtan, a város úgysem tud vele mit kezdeni!
Csakhogy a makói városháza vezetőinek amúgy remek diplomáciai érzéke ezúttal elkallódott a határozatok és iktatókönyvek között. Ennyi nagyvonalúság máskülönben biztosan belefért volna a jogszabályokkal és rendeletekkel körülbástyázott szigorba.
Gondoljuk csak végig: Makó végül is – ellenzéki városvezetés ide vagy oda -, hálás lehet a Makói Járási Hivatal legfőbb felettes szervének, azaz a kormánynak. Az utóbbi ugyanis ellenszolgáltatás nélkül vállalta át a város évek alatt felhalmozott 5 milliárd 44 millió forint adósságának felét, Makó és a makóiak boldogulását szem előtt tartva. Ha más nem, legalább ez megérte volna a barátságosabb hangvételt.