Makó

Négy éve fizet a semmiért Makó


 

Korom András-Makó
Tulajdonképpen a semmiért tart fenn köztemetőt és fizet érte – egy 15 esztendőre megkötött megállapodás alapján – évi 100 ezer forint bérleti díjat a makói önkormányzat a Görög Katolikus Egyházközösségnek. A Buzás Péter polgármester és Janka György esperes által 2009-ben szignált szerződés értelmében a görög katolikus temető IV. parcellájában jelöltek ki egy 390 négyzetméteres területet – köztemető céljára. A helyi rendelet szerint annak sírhelyei, ahogy az egyházi temetőkben is, térítési díj ellenében válthatók meg, illetve majdan válthatók újra. Az egyes sírhelyekért 25 éves időtartamra egyszeri 20 ezer forintot, a kettes sírhelyekért 30 ezret, míg az urnahelyekért 10 ezret kell fizetni. Ennyiért váltható itt negyedszázadnyi háborítatlanság.
A szocialista többségű makói testület legutóbbi rendes ülésén foglalkozott a temetői térítési díjakkal, és azokat vita nélkül változatlanul hagyta. Azt azonban a szocialista többségből álló testület egyetlen tagja, de még az ellenzéki városatyák sem kérdezték meg, vajon mit lehetne tenni az ellen, hogy a sírkert fenntartása ne csak nyelje a helyi adóforintokat, de bevétele is keletkezzék belőle a városnak?
A makói köztemető ugyanis üres, lévén, hogy oda a decemberi testületi ülés időpontjáig senkit sem temettek még el. Pedig nem csak az eltelt időszak után kellett volna bevételnek származnia a sírkertből, hanem azért is, mert az évi százezer forintos bérleti díj fizetése mellett a makói önkormányzat azt is vállalta, hogy további összegeket költ a köztemető használata érdekében. Így utakat épített a parcellákhoz, parkosítást végzet, hulladéktároló edényeket telepített, illetve az egyházközséggel kötött megállapodás alapján a felekezeti temetőben meglévő ravatalozó, kutak, illemhelyek használatának lehetőségét is folyamatosan biztosítja.