Makó

Járási hivatalvezetők felkészítése


A hét járási hivatal vezetőjét, valamint a megyei kormányhivatal főigazgatóját köszöntve Szatmári Imre tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató eredményes munkát kívánt a védelmi igazgatás területén is az új vezetőknek, biztosítva őket a szervezettől várható segítségről is.
A védelmi igazgatás rendszeréről tartott előadásában Tátrai János tűzoltó alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő a helyi védelmi bizottságokról elmondta: a járási vezető elnöklete mellett működő szervezeteknek két elnökhelyettese van, egy katasztrófavédelmi, illetve egy honvédelmi. A bizottságok szavazattal bíró tagjai még a rendvédelmi szerv helyi képviselője, és különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv helyi képviselője, és tagok még a központi államigazgatási szervek helyi képviselői is.
Tanácskozási joggal tagjai a bizottságnak a járás településeinek polgármesterei, valamint mindazok, akiket a bizottság ilyen jogkörrel meghív üléseire.
A helyi védelmi bizottság a megyei védelmi bizottság irányítása mellett működik, amely felügyeletet gyakorol felette, elrendelheti összehívását, és gyakorlatot is elrendelhet. Azonban a helyi védelmi bizottság önállóan végzi működését, és fontos – mint arra az előadó rámutatott -, hogy kreatívan tudja kezelni a kialakult helyzeteket. A bizottság vezetőjének karizmatikus személyiségnek kell lennie – mutatott rá Tátrai János -, kiemelve: utasítási jogkörével élve döntenie kell a védekezésbe vonható eszközök alkalmazásáról, külső szervezeteket utasíthat feladatok végrehajtására, és ezek elvégzését ellenőriznie is kell, és ő dönthet egy településen a polgári védelmi erők alkalmazásáról is.
A járási vezetők számára tartott előadásában Huszár Tibor tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese az egyes kistérségeket veszélyeztető tényezőket vette sorba, kiemelve az azokkal szemben rendelt erőket, és azok alkalmazásának rendszerét is.
Arany-Tóth Attila
szóvivő
Katasztrófavédelem