9.00: Szépen feldíszített fenyőfa áll a  városháza nagytermében, még csak gyülekeznek a képviselők. Az ünnepi műsor kellékei már a színtéren. És készülődnek a Kálvin téri Református Általános Iskola 4. m osztályos diákjai. Megkezdődött a műsor.


9.30:  Véget ért a megható ünnepi műsor, a gyerekek nagy tapsot kaptak. Buzás Péter polgármester mondja el karácsonyi gondolatait, boldog karácsonyt kívánva a makóiaknak és a kistérségben élőknek. Hangsúlyozza: a szeretet ünnepén békére van szükség a városban, a testületben, a családban és önmagunkban is. Megköszönte a gyerekeknek és a felkészítőiknek az ünnepi műsort. Mindannyian ajándékokat kapnak.

9.35: Buzás Péter megnyitja a testületi ülést, megállapítja, hogy az határozatképes. Felveszik sürgősségggel a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos, illetve a József Attila Múzeum átvételével kapcsolatos rendeletet. Ez utóbbiban még folynak az  egyeztetések. A testület elfogadta a napirendet.

9.42: Polgármesteri tájékoztató a két ülés közt történtekről. Buzás Péter fenntartja véleményét a kórházügyében, szerinte az integráció a makó kórház ellehetetlenülését okozza majd. Az, hogy a kórházat nem zárták be, a makói önkormányat sokat tett, kiemelte ebben Sánta Sándor képviselő szerepét. Most azon kell dolgozni, hogy az integrációból a kórház minél jobban jöjjön ki. Ismertette a kórház jövéjét, azaz, hogy januártól is megmaradnak a jelenlegi osztályok. “A gyerekosztályt elvesztettük, de a 24 órás ellátásuk megmarad.” Február tájékán ismét találkoznak a térségi polgármesterekkel, hogy megtárgyalják a kórházi átszervezés addigi tapasztalatait. Mágori Józsefné parlamenti képviselőnek is.

Buzás a Korona szállóval kapcsolatos tervekről elmondta: a befektető fedezet nélkül akart fejleszteni, de ebbe nem ment bele a város. A Kállai kollégiumból azonban négycsillagos szállodát épít a vásárhelyi SK Kft. Makó hostel szállást is építene, hogy a fürdő érdekében bővüljenek a szállások . A Makovecz tér fejlesztését és annak okát is ismertette. Elmondta, hogy a makói fürdő Építészeti Nívódijat kapott. 10 építési engedély van kiadva panzióra, az a feladatunk, hogy a fürdő működtetése is európai színvonalú legyen. A testület megszavazta a tájékoztatót.
10.00: Beszámoló a települési szilárd és folyékony hulladék gazdálkodás helyzetéről. Reith Imre, az A.S.A. Kösztisztasági Kft. ügyvezetője elmondta:a szilárd hulladékszállításban változás várható, hiszen megjelent a vonatkozó törvény. Olyan terhet ró a hulladékos törvény a cégre, melyet nagyon nehéz lesz kigazdálkodniuk. A törvény elterelné a szelektíven felhasználható hulladékot, tonnánként 3000 forint hulladékdíjat kellene befizetni, 4,2 százalékos áramelést engedélyezhet, azaz kevesebbet, mint az infláció, s a jövőben a Magyar Energia Hivatal szabja meg a díjakat. Ezért a szolgáltató minden egyes cím miatt 100 forintot kell befizetni. Mindez 20 millió forint kiadást jelent az A.S.A-nak. Makón évi 100 millió a bevételük, de nincs 20 millió a nyereségük. Ezért januártól a cég felmondja a hulladékszállítási szerződést a várossal. 2014. január 1-től csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú cég szolgáltathat, az A.S.A. ettől kezdve nem is végezhetné. Reih reméli, hogy közmegelégedésre végezték a munkát. Buzás Péter felhívta a figyelmet, a törvényeket végre kell hajtani, ha a cég nem mondja fel a szolgáltatást, csődbe megy. A városnak nincs 20 milliója, hogy fedezze a költségeket. A szórólappal kapcsolatban elmondja: az adókat nem a fürdőre fordítjuk, hanem többek közt erre. Ha a cég felmondja, kénytelenek leszünk az A.S.A-t beperelni. Döntön a bíróság, hogy ílyen törvényi feltételekkel működik-e a szemétszállítás. “Fél évünk lesz, hogy másik szolgáltatót találjunk, az valószínűleg drágábban vállalja majd. És a 20 milliót a lakosságtól szedi majd össze. A Makói Térségi Víziközmű Kft-t is 40-60 milliós vezetékadót kell, hogy fizessen, ez a cég is hasonló helyzetbe juthat.” – tette hozzá a polgármester.

Gál Sándor képviselő szerint az A.S.A. a korábbi szolgáltatóknál jobban végezte a tevékenységét, ám a határban rendkívül megszaporodott a szemét, a díjemelések miatt a makóiak a város környékén szabadultak meg a hulladéktól. Maga is meggyőződött erről. Az előző szolgáltató évente egyszer a veszélyes hulladékot is összeszedte, konténert állítva a közterületre. Kérte, hogy legyen megoldás erre a problémára. Toldi János képviselő: készülnek-e arra, mi lesz akkor a szennyvíziszap elhelyezésével?

Medgyesi Pál a víziközmű vezérigazatója: minimalizáljuk az iszap mennyiségét, ugyanis tonnái után kell fizetni érte, ez jövőre 3000 forinttal emelkedik meg. A szennyíztisztító telepen olyan fejlesztés lesz, hogy az iszapnak nem 80, hanem csak 20 százalékos lesz a víztartalma. A szárított iszap később energetikai felhasználásra kerül, azaz nem kell majd elhelyezni. Reith Imre: a veszélyes hulladékot Makón és Vásárhelyen is külön fogják gyűjteni – már ha lesz rá lehetőségük. A város környéki szemétről nem a lakosság, hanem a gazdálkodók tehetnek – meglátása szerint. A régi telepen préskonténer működik tavaly óta,  az idén – október végéig – 86 tonnát helyeztek itt el. Megkapta a működését a makói komposztáló telep, itt várhatóan áprilistól olcsóban azt lehet elhelyezni. Buzás Péter: az illegális hulladék eltávolítása, lerakásának megelőzése a város dolga. Gál: szeméttérkép készítését javasolta a mezőőröknek.

Reith: bejelentette,február elsejétől nyugdíjba megy, nem egészen jószántóból, s bemutatta utódját, Versegi Attilát, aki a cégnél 10 éve díjbeszedőként kezdte. Buzás megköszönet Reith és az A.S.A. eddigi magas színvonalú tevékenységét. Buzás vadászatról szóló könyvvel köszönte meg Reith Imre munkáját.

Reith Imre könyvet kapott ajándékba Buzás Pétertől.

10.36: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kezdték meg tárgyalni, a város az országos költségvetéstől függ, a kiadásokat csak az ezt tartalmazó közlönyök megjelenése után tudják tervezni. BuzásPéter: január elsejétől február 15-ig átmeneti költségvetést kell folytatni, ez a fizetéseket és a rezsit tartalmazza. Azt tudjuk, hogy jelenleg 131-en dolgoznak a polgármesteri hivatalban (benne a félműszakosok is). 28 státusz meg a járáshoz, a maradék 103-as létszámból kb. 47 főre hívhatnának le normatívát. A magyar kormány szakminisztériuma szerint egy Makó méretű városnál a polgármeszteri hivatalban maximum 47,5 főnek szabadna dolgozni. Mi azt tervezzük, hogy a hivatali létszám 60 körüli lesz, azaz 43 fő sorsáról kell dönteni. Legkésőbb március elsejéig kell megállaítani a végleges létszámokat, azaz érzékelhető, dinamikus létszámcsökkentés lesz. 15-20 fő lehet, akinek a munkahelye nem kötődik a hivatal munkájához, ha ezt levonjuk 80-85 fő marad, őket nem tudjuk majd foglalkoztatni. De csak januárban kell erről döntenünk. Nem vagyok boldog – mondta a polgármester. A testület elfogadta a rendeletet és a határozatokat is.

10.47: Beszámoló a többcélú kistérségi társulás és a kistérségi fejlesztési tanács és más társulások működéséről. Ezek júniusig megszűnnek. Buzás szerint az együttműködésnek hosszú távon jövője van. (Ennek köszönhető többek közt a csatornázás és az M43-as is.) A testüleg vita nélkül és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

10.54: Tájékoztató az átruházott hatáskörben született döntésekről. Sánta Sándor, az egészségügyi bizottság elnöke  formálisnak érezte a döntéseket, s szociális problémákat részletez. Buzás kéri, hogy a Sánta által  felvett konkrét ügyet vizsgálja ki a jegyzőasszony. A testület elfogadta a tájékoztatót.

11.03: Települési szilárdhulladék rendelet: nem módosították a szemétdíjat, szennyvíz-díj: 5,3 százalékos emelést fogadtak el. Kéményseprő ipari szolgáltatás: egyedi szilárd tüzeléső kéménynél 794-ről 1032 forintra emelkedik az éves díj, ez 30 százalékos emelés jelent. Egyedi gáztüzelésű kéménynl 5,42 százalékos emelést fogadtak el. 541-ről 538 forintra emelkedik a díj a társasházi kéményeknél. Ezek jóval olcsóbbak, mint amit hatósági árként elfogadtak az országban. Egyhangúan megszavazták a képviselők. Ivóvíz- és szennyvíz rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a központi ármegállapatíás miatt. Ezt is megszavazták. Távhőszolgáltatás: már nem a város a díj megállapítója, hanem központi szerv. Ezt is elfogadták. Közterület használati díj: idén 6 millió 542 ezer forint jött be, 2 millió a kinnlévőség, tíz százalékos díjemelést javasoltak.

Toldi János képviselő: nem elfogadható a 10 százalékos tervezett emelés, hiszen eddig sem jöttek be a tervezett díjak. Fel kell tárni azokat a lehetőségeket, hogy a kintlévőségek befollyanak. Nem értette miért terveztek ennyi bevételt. Buzás: ezt nem lehet pontosan tervezni, vagy elfoglalják a közterületet vagy nem, akik oda akarnak kitelepülni. Toldi János: amikor  normális bevételi terv volt, az be is jött. A testület elfogadta az emeléseket 2 ellenszavazattal. Buzás Péter szünetet rendelt el.
11.43: Folytatódik az ülés: a közterület elnevezés és házszámszabályozással kapcsolatos előterjesztéssel. Központi szabályozás. Buzás Péter: Nincs nagy újság benne, a városközponttól kell kifelé számozni a házakat. Ez eddig is így volt. A testület elfogadta a rendeletet. Köztemetői díjak 2013 évre. 390 négyzetmétert évi 100 ezer forintért bérel a város. A testület jóváhagyta. A tiltott közösségellenes magatartással kapcsolatos helyi rendeletet törölték, az Alkotmánybíróság döntése következményeként.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet módosították, a menza díját 10 százalékkal emelték. A helyi környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosították: felülvizsgálták a védett fákat, kivették a magánterületen állókat és a közterületen levő rossz állapotúakat. Toldi: ezt nem kellett volna a környezetvédelmi tanácsnoknak ellenjegyezni? Bánfi Margit jegyző: nem tette meg. Buzás a kérdést kekeckedésnek nevezte. Azt mondta: volt egy képviselő, aki a műszaki irodát ostromolta, hogy metsszék meg az udvarán levő védett fát. Erre a városnak nincs pénze. Kovács Sándor képviselő: “nem arról van szó, hogy nem tudnám megmetszeni, s nem ostromoltam a műszaki irodát!. Tizenvalahány év alatt a városnak csak kétszer kellett nyesnie, nekem a lehullt galyak összetörték az üvegtetőm. Buzás: én nem neveztem meg Kovács képviselő urat. Hogy áll a kérdés? – tette fel a kérdést Ádók Jánosné főkertésznek. Ádókné: helytelen volt, hogy annak idején a lakók udvarán álló fákat védetté nyilvánították. Lombot és gallyat hullatnak, többen ki akarták várni, ezért tartja jónak, ha kiveszik ezeket a védelem alól.

11.58: Idei költségvetési rendelet módosítása – elfogadták. Módosították a szervezeti és működési határozatot és a polgármesteri hivatal alapító okiratát.

A József Attila Múzeum átvátele: Buzás Péter: a kormány úgy döntött, a város veszi át. 10 főt veszünk át 14 milliós támogatással, ez nem futja a dolgozók bérét. Nem ismerjük ennek kihatásait. A kapott megállapodás tervezethez három megjegyzést fűztünk, de nem kaptunk rá választ. Az átadás-átvátelre rávezetjük ezt záradékként. Leltár szerint szeretnénk átvenni, de nem vesszük át az esetleges pénzügyi kötelezettségeket és nem tudjuk, milyenek a személyi viszonyok, mekkora létszám maradhat. A régi igazgató elment nyugdíjba december 1-vel, most új igazgató van. A múzeum jövőjét is meg kell fontolnunk. Egyeztettünk Pesten, megbeszéltük: ha sebtiben kell átvennünk, csak úgy tudjuk, ha beolvasztjuk valamelyik meglévő saját intézményünkbe, a könyvtárba. Annak igazgatója lesz a múzeumé is. Ha látjuk a jövőt, visszatérünk a múzeum sorsára. Nem biztos, hogy jó lenne, ha a könyvtár hosszú távon a múzeummal működne együtt. A jéggyár melletti múzeumi raktárat is átadnák, benne a dél-alföldi régió antropológiai gyűjteményével. Azt ígérik, ezt elviszik máshová – mondta a polgármester. A múzeumot a testület egyelőre beolvasztja a könyvtárba – úgy veszi át.

12.13: A testület jóváhagyta a településrendezési eszközök módosítását, benne az általános rendezési tervvel. Majd a saját jövő évi munkatervét is. Megszüntette a mozgókönyvtári társulást, turisztikai díjat alapított Best of Makó néven. Felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokat, módosították a Búza utcai bölcsőde és a házi segítségnyújtás működési engedélyét. Engedélyezték, hogy az ENI két rossz autója beszámításával vegyen egy új furgont. Tudomásul vették az M43 autópálya organizációs tervét: Makó területén 3 földbányát nyitnak és a földet földutakon szállítják. Ez 8 önkormányzati földutat érint.
12.28: Elfogadták a „Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése” pályázat végelszámolását, de nem fogadják el a Tisza Volán 2 millió 138 ezer forintos, a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos ajánlatot. A testület elfogadta a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány 2011-2012. évben végzett tevékenységéről, a Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány 2011-2012. évben végzett tevékenységéről, a Makó és Térsége Egészséges Környezetéért Közalapítvány 2011-2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolókat. Módosították a háziorvosok és a házi gyermekorvosok szerződéseit – összhangban a jogszabályokkal. Majd elfogadták a jegyző teljesítményértékeléséséről és a 2013. évre kitűzött célokról szóló tájékoztatót. A köztiszvielők teljesítményéről szóló tájékoztatót is jóváhagyta a testület, majd elfogadta a kötvényekkel kapcsolatos tájékoztatót is.

12.36: Márton Imre képviselő: a vakok és gyengénlátók köszönik a város támogatását, segítségét. Baranyi Sándor képviselő: a mozgáskorlátozottak kérik, hogy az egyik mosdójukat alakítsák át, hogy azt kerekes székkel is használni lehessen, ehhez kérte a képviselők hozzájárulását.

Buzás Péter bezárta a nyilvános ülést.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest