Hírek

Testületi ülés Apátfalván


Napirenden szerepel – többek közt – a képviselő-testület jövő évi munkatervének elfogadása, majd Károlyi Sándor, a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke ad tájékoztatót a nemzetiségi önkormányzat munkájáról. Zárt ülésen a szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntéseket hoznak.
MH