Hírek

Kiszárad aki késlekedik


December 22-én hatályukat vesztik a termálvizes kutakra és az öntözőtelepekre kiadott határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint a december 22-e után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek. Akik ezeket továbbra is  üzemeltetni kívánják, új engedélyért kell folyamodniuk az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez. A kérelmeket időben érdemes beadni, ugyanis az ügyintézési határidő két hónap, amibe nem számít be – többek közt – a szükséges adatok beszerzésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének ideje sem. A vonatkozó rendelet szerint a mezőgazdaságban felhasznált termálvíz kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési engedélyek lejártukig, de legfeljebb 2015. június 30-ig érvényesek.

 

MH