Hírek

Hat félév Hawaii a BursávalA pályázaton azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok indulhatnak, akik az idei tanévben maturálnak vagy korábban már érettségiztek, s jövő szeptembertől felsőoktatási intézményben nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget adó alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Közülük is csak azok kaphatnak ösztöndíjat, akiket jövőre először vesznek fel főiskolára vagy egyetemre és tanulmányaikat meg is kezdik. Az elnyert ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévben folyósítják számukra. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében:httpss://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx kell regisztálni, majd ide kell feltölteni a pályázati adatokat. Majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani a kiírásban szereplő mellékletekkel együtt, legkésőbb november 23-ig. További információk kérhetők személyesen a polgármesteri hivatal szociális és gyermekvédelmi csoportjánál a Széchenyi tér 22., szárnyépület 32-es számú irodájában.

Makó Híradó